Het bestuur van de Stichting bestaat uit (van links naar rechts)


Secretaris:                    Voorzitter:                     Penningmeester:

Mariëtte de Boer       Hanneke Verloop        Judith Oudshoorn 

06-53 78 51 21               06-18 14 37 21                 06-46 43 85 47

 

Zoals opgenomen in onze statuten en beleidsplan ontvangen de bestuurders geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

(Artikel 3 lid 5 van de Statuten)